Sklep Internetowy w Twoich rękach!

Czyli jak efektywnie prowadzić e-biznes

Zeznanie podatkowe za 2014 rok – który formularz PIT wybrać?

Posted by on Kwi 27, 2015

Zeznanie podatkowe za 2014 rok – który formularz PIT wybrać?

Jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem za 2014 rok? Termin składania zeznań podatkowych niedługo minie! Na przekazania wypełnionego formularza PIT masz tylko 4 dni! Który formularz PIT powinieneś wypełnić? PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39?

Zeznanie podatkowe za 2014 rok – który formularz PIT wybrać, żeby rozliczyć się poprawnie?

Najpóźniej w czwartek 30 kwietnia 2015 roku muszą rozliczyć się z fiskusem podatnicy korzystający z formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Jeśli data ta dotyczy również Ciebie, to masz tylko 4 dni, na dopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Który formularz PIT powinieneś wypełnić? Przeczytaj, który druk jest dla kogo, wybierz PIT dla siebie, wypełnij i przekaż do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie!

PIT-37 to formularz, który co roku wypełnia spora grupa podatników. Z druku tego korzystają osoby, które osiągnęły przychody m.in. ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z umów-zleceń, z umów o dzieło oraz z emerytur i  rent, w celu rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej ze źródeł położonych na terytorium Polski, za pośrednictwem płatnika (a więc wyłączeni za pośrednictwem zakładu pracy, ZUS, Funduszu Pracy itp.).

PIT-36 wypełniają z kolei podatnicy, którzy osiągali w poprzednim roku dochody opodatkowane według skali podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Druk ten służy do rozliczenia przychodów osiąganych bez pośrednictwa płatnika, ale też do rozliczenia m.in. dochodów osiągniętych za pośrednictwem płatnika za granicą, przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo umów o podobnym charakterze. Poza tym PIT-36 wypełniają też podatnicy, którzy do własnych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci.

PIT-36L to druk dla podatników, którzy rozliczają dochody opodatkowane podatkiem liniowym, osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Druk PIT-36L dotyczy przedsiębiorców osiągających takie przychody w Polsce, ale też poza granicami kraju.

Pamiętaj! Jeśli oprócz dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym osiągałeś w poprzednim roku również dochody opodatkowane w innej formie, musisz złożyć dwa rozliczenia lub więcej. W PIT-36L wykazujesz tylko dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym. Jeśli  więc osiągałeś też np. dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to oprócz PIT-36L musisz złożyć również zeznanie PIT-36 lub PIT-37.

PIT-38 składa podatnik, który w poprzednim roku uzyskał przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i wynikających z nich praw oraz z przychodów z objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. PIT-38 dotyczy zarówno dochodów osiągniętych i strat poniesionych ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

PIT-39 ten druk podatnik wypełnia w sytuacji, gdy osiągnął przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Chodzi jednak nieruchomości nabytą po 2008 roku.

Pamiętaj! Zeznanie PIT-39 składa się indywidualnie. Oznacza to, że podatnicy, którzy pozostają w związku małżeńskim nie mają prawa w tym przypadku do wspólnego rozliczenia. A co w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej małżeńską wspólnością majątkową? Wówczas trzeba złożyć dwa zeznania – w oddzielnym zeznaniu każdy małżonek wykazuje przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Jak możesz złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2014 rok?

Jeśli chcesz złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2014 rok szybko i bez stania w kolejkach, zrób to drogą elektroniczną. Ta wygodna opcja rozliczania się za pośrednictwem systemu e-Deklaracje jest dostępna dla podatników już kolejny rok i wciąż jest udoskonalana. Możesz też oczywiście złożyć PIT za 2014 rok tradycyjnie, a więc w formie papierowej. Do wyboru masz wysłanie wypełnionego druku PIT pocztą, wrzucenie go do urzędomatu albo przekazanie go w okienku w odpowiednim urzędzie skarbowym (nie musisz tego robić osobiście). Spodziewaj się jednak stania w kolosalnych kolejkach – szczególnie teraz, gdy termin składania zeznań podatkowych minie za parę dni.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *